10.2 C
Paşcani
miercuri, martie 22, 2023
Array

Informații utile: Titularizare 2015

Ministerul Educatiei a publicat informații utile pentru cei doritori să lucreze în învățământ și să susțină un examen în acest sens.

Ministerul Educației a publicat pe edu.ro, Modele de subiecte pentru examenul de Titularizare 2015.

Examenul scris din cadrul Concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar 2015 cuprinde, pentru fiecare dintre disciplinele la care se sustine concursul, cate 3 subiecte. Fiecare subiect este notat cu 30 de puncte, iar 10 puncte se acorda din oficiu. Nota finala se calculeaza prin impartirea la 10 a punctajului total obtinut pentru lucrare.

Subiectul I si subiectul al II-lea evalueaza competente din specializare/disciplina/disciplinele de concurs in concordanta cu programele specifice pentru concurs, in specialitatea postului didactic.

Subiectul al III-lea este centrat pe didactica/metodica predarii. Descarca de aici Model-cadru de structura de subiect si de barem de evaluare si de notare pentru examenul scris de Titularizare.
Toate subiectele sunt obligatorii, iar timpul de lucru efectiv este de 4 ore, potrivit Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2015-2016 (aprobata prin OMEN nr. 4895/10.11.2014).

Titularizarea este concursul de angajare intr-o scoala pe perioada nedeterminata si este format dintr-o proba practica sau inspectie la clasa si dintr-un examen scris care va fi sustinut pe 15 iulie 2015. Examenul scris de titularizare dureaza 4 ore, iar profesorii au de rezolvat doua subiecte din disciplina pe care vor sa o predea si un subiect din metodica predarii.

Pe site-ul  titularizare.edu.ro se găsesc începând din această săptămână modelele de subiecte si bareme pentru acest examen. Au fost publicate astfel de documente utile pentru următoarele discipline:

Arte Vizuale – Arhitectura; Biologie; Chimie ; Consiliere psihopedagogica;  Educatie fizica si sport; Educatie muzicala specializata(muzica instrumentala si vocala – canto -, muzica de camera, ansambluri vocale si instrumentale, studii muzicale teoretice); Educatie plastica/Educatie vizuala/Educatie artistica ; Filosofie si Logica, argumentare si comunicare; Fizica; Geografie; Informatica si tehnologia informatiei; Istorie; Limba si Literatura Engleza; Limba si Literatura Franceza; Limba si literatura romana; Matematica; Mecanica; Psihopedagogie speciala; Religie Ortodoxa

Au fost publicate modele de subiecte și bareme și pentru cei care doresc să lucreze în învățământul primar:

Pentru Invatamant prescolar:  Limba si literatura romana, Pedagogie prescolara si metodica desfasurarii activitatilor instructiv-educative in gradinita de copii – Educatoare/ profesor pentru invatamantul prescolar

Pentru Invatamant primar:  Limba si Literatura Romana, Elemente de Pedagogie Scolara si Elemente de Didactica Generala Aplicate Disciplinelor din Invatamantul Primar – Invatator/ institutor/ profesor pentru invatamantul primar

Tot pe siteul  titularizare.edu.ro puteți găsi  Lista posturilor pe fiecare judet in parte, precum si lista cadrelor didactice care solicita solutionarea restrangerii de activitate, iar mai jos aveți pe scurt Calendarul Metodologic:

Calendar Titularizare 2015

11-19 mai 2015: Inregistrarea cererilor de inscriere a candidatilor la inspectoratele scolare

19-21 mai 2015: Verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de catre comisia judeteana de organizare si desfasurare a concursului si consilierul juridic al inspectoratului scolar

22-25 mai 2015 (9-13 iulie 2015 pentru absolventii promotiei 2015): Validarea inscrierii, prin semnatura, de catre candidati sau imputernicitii acestora prin procura notariala in original, conform graficului stabilit de comisie; neprezentarea la validare a absolventilor din promotiile anterioare atrage dupa sine anularea inscrierii la concurs.

26 mai 2015: Afisarea listei candidatilor inscrisi si a graficului privind sustinerea probelor practice/orale si a inspectiilor speciale la clasa

27 mai-26 iunie 2015: Inspectiile speciale la clasa sau probele practice/orale

15 iulie 2015: Examenul scris de Titularizare

20 iulie 2015: Afisarea rezultatelor

20-21 iulie 2015: Inregistrarea contestatiilor la inspectoratele scolare si transmiterea acestora la centrele de evaluare

24 iulie 2015: Rezultatele finale se afiseaza

27-28 iulie 2015: Repartizarea candidatilor cu media de minimum 7 la concursul din sesiunea 2015, pe posturi vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata, in ordinea descrescatoare a mediilor de repartizare

29 iulie 2015: Transformarea posturilor pentru angajare pe perioada nedeterminata ramase neocupate, in posturi vacante pentru angajare pe perioada determinata

30 iulie-28 august 2015: Emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedra

Sursa pe Hotnews.ro

Alte articole

Adis1
Adis2
Adis3
Adis4
Adis5
previous arrow
next arrow