Slider

Legislativul pascanean este convocat in sedinta extraordinara, luni 15 mai, incepand cu ora 10.00. Pe ordinea de zi sunt inscrise 7 proiecte de hotarare, toate initiate de primarul municipiului, Dumitru Pantazi. in deschidere va fi supus aprobarii proiectul privind inchirierea pasunilor apoi recitifcarea listei de investitii si a programului de activitati culturale.

In aceiasi sedinta consilierii trebuie sa hotarasca daca va fi majorat pretul la serviciile de apa si canalizare conform solicitarii asociatiei judetene ARSACIS si majorarea capitalului social la sociatatea de salubritate pentru a scapa de o parte din datorii.

In acelasi context va fi supusa aprobarii si solicitarea operatorului Apavital de a folosi interconectarea retelelor de apa Motca-Pascani pentru suplimentarea debitului de apa a municipiului, in caz de nevoie.

Ordinea de zi

 

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 58 din 14.04.2014 privind închirierea prin licitație publică a pășunilor, proprietate privată a Municipiului Pașcani, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Pașcani, în vederea pășunării animalelor membrilor colectivității locale înregistrate în Registrul Național al Exploatațiilor, cu modificările și completările ulterioare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea şi completarea HCL nr. 49 din 21.04.2017 privind aprobarea Programului de activităţi culturale, sportive şi educative organizate la nivelul Municipiului Paşcani, în perioada aprilie – iunie 2017 – initiator NEDELCU GABRIELA (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind majorarea capitalului social al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. având ca unic acționar Municipiul Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind rectificarea Bugetului local de venituri și cheltuieli și a Programului obiectivelor de investiții, cu finanțare de la bugetul local și alte surse de finanțare al Municipiului Pașcani pe anul 2017 – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 90 din 26.05.2009 privind stabilirea amplasamentului pentru construcție locuințe ANL pe teren proprietate publică a municipiului Pașcani – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind modificarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare – epurare – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Proiect de HOTARARE privind aprobarea utilizării interconectării aducțiunii Moțca – Pașcani cu aducțiunea Verșeni, pentru suplimentarea debitului de apă pentru municipiul Pașcani, în caz de nevoie – initiator PANTAZI DUMITRU (Dezbatere)

Slider
loading...