De la începutul acestei luni, Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) primeşte cererile însoţite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevăzute în Programul „Prima chirie” (prima de relocare), de până la 900 de lei. 

Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca şomeri la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, care se încadrează în muncă într-o altă localitate, situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţă, pot primi o primă de relocare. Pentru a fi eligibili, şomerii trebuie să îşi schimbe domiciliul sau să îşi stabilească reşedinţa în localitatea respectivă sau învecinate acesteia.

„Prima de relocare se acordă persoanelor a căror venituri nete lunare realizate de către acestea, în situaţia în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora, nu depăşesc suma de 5.000 lei pe lună şi este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie şi utilităţi) în noul domiciliu sau noua reşedinţă, dar nu mai mult de 900 de lei. Persoanele care îndeplinesc condiţiile legale sunt aşteptate să depună sau să transmită prin modalităţile prevăzute de dispoziţiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă unde sunt în evidenţă, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă”, informează AJOFM.

Sursa

Slider
loading...