Orasul Hirlau ,jud.Iasi organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice de executie vacante de:
-inspector ,clasa I,grad profesional principal-Compartimentul Monitorizare,Management si Guvernanta Corporativa-1 post;
-inspector,clasa I,grad professional asistent-Compartimentul Urbanism,Amenajarea Teritoriului si Autorizare Constructii-1post.
Dosarele se depun la sediul Primariei Orasului Hirlau pina la data de 25.05.2017 .
Informatii : pe site-ul primariei si la tel.0232720412/0232720777/int. 122.

Slider
loading...