Slider

Lecţie usturătoare pentru consilierii păşcăneni şi juriştii Primăriei în ceea ce priveşte relaţiile cu operatorul regional de apă şi canalizare şi asociaţia ARSACIS. Administraţia locală nu are voie să stabilească nici o obligaţie suplimentară de plată operatorului ieşean, înafara contractului de delegare, şi nu poate lua nici o decizie, în mod direct, cu privire la activitatea Apavital. Este concluzia judecătorilor de la Tribunalul Iaşi cuprinsă în hotărârea prin care a dat câştig de cauză asociaţiei judeţene de apă şi canalizare într-un proces deschis împotriva Consiliului Local. Mai exact pe 9 mai 2017 instanţă a hotărât anularea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 6 din 29 ianuarie 2016 prin care aleşii locali au impus operatorul ieşean să achite societăţii Preş Serv Apa serviciile de epurare a apelor uzate conform cantităţii de apă înregistrată de contorul de la staţia de epurare, nu doar cantitatea de apă facturată la populaţie şi agenţii economici. Hotărârea instanţei nu este definitivă şi poate fi atacată cu recurs în 15 zile de la comunicare.

În motivarea magistraţilor se arată că, un singur asociat nu poate lua decizii în mod direct cu privire la activitatea operatorului ce activează la nivel de asociaţie, întrucât aceste decizia afectează toţi membrii.

Astfel, „asociaţia este cea care are atribuţii de control asupra operatorului, atribuţii clar exprimate şi precis individualizate în actul de delegare de gestiune şi statutul asociaţiei…”
În acelaşi document se precizează că legislativul păşcănean ignora existenţa asociaţiei deşi face parte din ea, precum şi faptul că administraţia locală nu poate interveni între raporturile comerciale dintre două societăţi.
Judecătorii explica şi efectele contractului de delegare asupra preturilor serviciilor de apă şi canalizare. Consiliul Local Paşcani a aprobat de curând, doar cu votul consilierilor din PSD, mandatarea primarului să aprobe în cadrul ARSACIS o astfel de majorare, la solicitarea unor primari din asociaţie, de la 6,26 la 6, 72 lei.
„Prin acceptarea şi semnarea prezentului Contract de delegare a gestiunii Consiliile Locale ale UAT-urilor accepta acest mecanism de tarifare. Acceptarea mecanismului de tarifare prezentat reprezintă automat şi hotărârea de aprobare a tarifelor viitoare.”
Conform argumentaţiei judecătorilor administratia păşcăneana are toate şansele să piardă şi procesele cu privire redevenţa la apă. Consilierii locali au aprobat o hotărâre prin care au impus operatorului ieşean să plătească o redevenţă mult mai mare decât cea rezultată din contractul de delegare, 1,8 mil de lei anual, pentru rambursarea creditului BEI, luat pentru reabilitarea aducţiunii de apă şi a staţiei de epurare. Pe rol sunt două procese, unul deschis de ARSACIS deoarece primarii din asociaţie nu au fost de acord cu hotărârea consilierilor păşcăneni iar altul de Consiliul Local Paşcani.
… Operatorul este cel care are obligaţie conform pc 11: “să fundamenteze şi să supună aprobării tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu schema de tarifare aprobată prin prezentul contract (contractul de delegare)”, art 12 statuând obligaţia “să plătească redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în contractul de delegare în condiţiile şi în limitele creşterilor de tarife aprobate de autoritatea deleganta…”
Astfel, se înţelege că pretenţiile consilierilor păşcăneni sunt contrare contractului de delegare şi că o redevenţă mai mare ar duce automat la majorarea preţului la apă şi canalizare.

Menţionăm că din cauza intereselor politice ale aleşilor locali, a lipsei de profesionalism a juriştilor Primăriei dar şi a presiunilor venite din partea societăţii civile s-a ajuns în situaţia în care administratia din Paşcani să nu respecte, ci să interpreteze prevederile contractului de delegare.

Din acest motiv investiţiile programate sunt puse în pericol, 13 milioane de euro din fonduri europene şi alte investiţii din fonduri proprii.

Mai mult, în momentul de faţă Pascaniul nu mai încasează nici un leu din redevenţa după ce actul adiţional în baza căruia Primăria încasa şi păstra aceşti bani a fost anulat în instanţă, la cererea a doi cetăţeni, Ioan Motatu şi Dumitru Popa.

sentinta 685 – dosar 5843(1)(1) by orizontul pascani on Scribd

Slider
loading...