Slider

Ultima probă orală din cadrul examenului naţional de Bacalaureat de anul acesta, cea de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională, începe astăzi, 14 iunie şi se desfăşoară până vineri, 16 iunie, conform calendarului şi metodologiei publicate de Ministerul Educaţiei.

Absolvenţii de liceu pot alege să susţină această probă într-una din limbile: engleză, franceză, germană, spaniolă, ebraică, italiană, japoneză, portugheză, rusă, spaniolă sau turcă.

Probă în trei etape
Acest examen urmăreşte înţelegerea textului audiat, înţelegerea textului citit, producerea de mesaje scrise şi orale, dar şi interacţiunea orală. Astfel, la prima etapă, cea orală, candidaţii vor avea de extras un bilet care conţine câte trei subiecte de dificultate progresivă; etapa scrisă este structurată în două părţi şi urmăreşte evaluarea competenţelor de înţelegere a unui text citit, precum şi capacitatea de producere de mesaje scrise; în timp ce etapa audio are ca suport un document audio de dificultate redusă şi unul de dificultate medie, pe baza cărora candidaţii au de răspuns la o serie de întrebări. În funcţie de punctajul obţinut, candidaţilor li se va stabili nivelul de competenţă lingvistică astfel: 11 – 30 de puncte, nivelul introductiv A1, 31 – 60 de puncte, nivelul intermediar A2, 61 – 80 de puncte, nivelul mediu B1 şi 81 – 100 de puncte, nivelul avansat B2.

Continuarea pe Evenimentul

Slider
loading...