Începând cu data de 1 iulie 2017, ApaVital va modifica prețul pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită și tarifele pentru canalizare și epurare, valabile pentru întreaga arie de operare. Modificările de preț/tarife au fost aprobate atât de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice, prin avizul nr. 502728/24.03.2017, cât și de Adunarea Generală a Asociaților Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași, constituită din 90 de unități administrativ teritoriale ale județului Iași, nr. 10/07.06.2017.

Apa potabilă va avea un preț cu 20 de bani mai mare pentru fiecare metru cub distribuit, iar tarifele la serviciile de canalizare/epurare vor crește tot cu 20 de bani/mc, valori la care se adaugă TVA. Modificarea prețului pentru apă potabilă și a tarifelor de canalizare/epurare a pornit de la nevoia asigurării surselor proprii de finanțare pentru necesarul investițional din perioada următoare, acestea urmând a fi destinate dezvoltării rețelelor de apă și de canalizare. Extinderea rețelelor de apă/canalizare trebuie realizată până în anul 2020 pentru toate localitățile din județele țării, conform acordului de aderare al României la Uniunea Europeană. Ținând cont de faptul că în județul Iași mai sunt 170 de localități fără rețele de apă și de canalizare, ApaVital va realiza până în anul 2020 un efort investițional major, pentru a asigura o cotă, deloc neglijabilă, din fondurile cu ajutorul cărora se vor realiza investițiile din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare, acestea fiind parțial finanțate de Uniunea Europeană. Noile prețuri și tarife au fost majorate pentru a acoperi influențele cheltuielilor cu amortizarea și cele pentru constituirea Fondului IID (Fondul Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare). Fondul IID se constituie ca sursă de finanțare a investițiilor realizate prin proiecte care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, pentru dezvoltarea infrastructurii serviciilor publice, precum și pentru asigurarea fondurilor necesare pentru plata serviciului datoriei publice aferente cofinanțării acestor proiecte.

Noile prețuri/tarife practicate de la 1 iulie 2017 de ApaVital sunt următoarele:

 

Activități/serviciu

Preț/tarif

fără TVA

lei/mc

Preț/tarif

cu TVA

lei/mc

Apă potabilă produsă, transportată și distribuită pe întreaga arie de operare  

3,40

 

3,71

Canalizare/epurare pentru întreaga arie de operare

din care:

 

2,53

 

3,01

–       Canalizare 1,21 1,44
–       Epurare 1,32 1,57

În momentul de față, prețul apei potabile este de 3,20 lei/mc (3,49 lei/mc cu TVA), iar tariful la canalizare/epurare este de 2,33 lei/mc (2,77 lei/mc cu TVA). Prețul practicat de ApaVital la apă industrială rămâne nemodificat, la valoarea de 2,56 lei/mc. Ultima creștere de prețuri/tarife ApaVital a fost consemnată la data de 1 iulie 2013. Odată cu aceste majorări, prețul/tarifele practicate de ApaVital se mențin în ultima treime a topului prețului/tarifelor naționale practicate de operatorii de servicii de apă și canalizare, respectiv pe locul 30, din 45 de operatori existenți la nivel național.

Biroul de Presă ApaVital

Slider
loading...