Slider

 

Având în vedere discuţiile suscitate în ultimele zile cu privire la conţinutul şi finalitatea urmărite prin adresa SC ApaVital SA nr. 19397 din 21.04.2017, dorim să facem următoarele precizări referitoare la scopul acestei adrese transmise UAT Paşcani, prin intermediul reprezentantului său autorizat, dl Pantazi Dumitru, Primarul Mun. Paşcani:
– Aşa cum am comunicat cu promptitudine, încă din data de 11 iulie 2016, atât reprezentanţilor UAT Paşcani, cât şi opiniei publice locale (prin intermediul presei), soluţia interconectării aducţiunilor de alimentare cu apă a Paşcaniului (din sursa Moţca) cu aducţiunea ApaVital din sursa Verşeni a fost luată în discuţie şi supusă analizei la nivelul conducerii şi a compartimentelor operaţionale ale SC ApaVital SA după avaria masivă din ziua de 10 iulie 2016. Reamintim că, dintre avariile care au intervenit pe conducta de aducţiune a Paşcaniului (dată în folosinţă de doar câţiva ani) în perioada iulie 2014 – iulie 2016, cea mai mare parte s-au produs în amonte de punctul de interconexiune
– Varianta unei surse alternative de alimentare cu apă are la bază experienţă pozitivă a ApaVital de gestionare a alimentării cu apă a municipiului Iaşi, care beneficiază de posibilitatea alimentării alternative cu apă din trei surse – Timişeşti, Prut şi Lacul Chiriţă – motiv pentru care eventualele avarii care pot apărea pe oricare dintre cele două aducţiuni pot fi gestionate eficient şi fără a sista livrarea apei către consumatori în perioada remedierii avariilor.
– Intervenția prin care s-a realizat interconectarea celor două conducte este de natură strict operațională și a fost realizată cu scopul asumat public de mai multe ori de SC ApaVital SA ca, în contextul numeroaselor avarii de la Pașcani, să asigure continuitatea serviciului de alimentare cu apă a locuitorilor și agenților economici, în eventualitatea apariției unor noi avarii în amonte de punctul de interconexiune și inclusiv în eventualitatea diminuării debitelor de apă din puțurile de captare de la Moţca, din cauza secetei ori din cauza apariției unor disfuncțiuni sau defecțiuni la staţia de captare.
– În ce privește amploarea și importanța lucrării de interconectare propriu-zise, aceasta constă în conectarea celor două conducte de aducțiune prin intermediul unui segment de conductă de aproximativ 1 (un) metru și a unei vane. În intervalul de timp în care aducţiunea Moţca funcţionează la parametri normali, vana de interconectare este închisă, nerealizându-se transfer de apă între cele două conducte de aducţiune, în nici un sens.
– Datorită avariei din data de 16 aprilie 2017, localizată la câţiva metri în amonte de locul interconexiunii, am fost nevoiţi să intervenim pentru remedierea defecţiunii, intervenţia noastră determinând afectarea unei suprafeţe de teren, aflat în proprietate privată.
– Având în vedere faptul că, atât în cazul unor defecţiuni care ar putea interveni în amonte de punctul de interconectare, cât şi pentru activităţile de mentenanţă periodică specifice, este nevoie şi de o intervenţie la vana de interconectare şi că acest lucru ar presupune inclusiv necesitatea accesului pe respectiva suprafaţă de teren, aflată în proprietate privată, prin adresa SC ApaVital SA nr. 19397 din 21.04.2017 i se solicită UAT Paşcani să ia act de situaţia respectivă şi să confirme respectivului proprietar că scopul intervenţiilor realizate de către reprezentanţii ApaVital asupra vanei localizate pe terenul său este de utilitate publică, având ca finalitate furnizarea de apă către UAT Paşcani.
Biroul de presă al APAVITAL

Slider
loading...