Slider

ANUNT DE MEDIU

SC NOVA MED SRL,  titular al proiectului ,, Schimbare destinatie din fabrica de lapte in restaurant si extindere corpuri C5, C9, C18” anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre AMP Iasi: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul ,, Schimbare destinatie din fabrica de lapte in restaurant si extindere corpuri C5, C9, C18”, propus a fi amplasat in loc. Harlau, str logofat Tautu, nr56, jud Iasi.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului APM Iasi din municipiul Iasi, Calea Chisinaului, nr 43, in zilele de luni-joi, intre orelel 08.00- 16.30 si vineri intre orele 08.00 -14.00, precum  si la urmatoarea adresa de internet: http//apmis.anmm.ro. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare, in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Slider
loading...