Slider

SCM GR I MUNCA COLECTIVA
Str. Stefan cel Mare si Sfant nr.13, Pascani
C22-56/2005, CUI RO 3632990

Convocare,

In conformitate cu prevederile art 117 din Legea nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei mestesugaresti se convoaca Adunarea generala ordinara a SCM GR I MUNCA COLECTIVA Pascani pentru data de 27.03.2017, ora 10 la sediul cooperativei, cu urmatoarea ordine de zi:

1. Raportul privind activitatea economico – financiara in anul 2016;
2. Raportul privind realizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 si proiectul de buget pe anul 2017;
3. Contul de profit si pierderi si repartizarea profitului din anul 2016;
4. Aprobarea programului propriu de modernizare si dezvoltare pentru anul 2017 si planul de investitii;
5. Raportul cenzorului si al consililui social;
6. Aprobarea sistemului de salarizare al organizatiei pe anul 2017;
7. Alegerea prin vot secret a consiliului de administratie, a cenzorului si a presedintelui societatii.

Presedinte ,

Enea Camelia

Slider
loading...