Slider

ANUNȚ PUBLIC

Consiliul de Administratie al S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani, organizează la sediul său, din Str. Morilor, nr. 14, Mun. Pașcani, Jud. Iași, selecția candidaților, în vederea desemnării: Directorului Economic.
Procedura si calendarul desfasurarii procesului de recrutare si selectie, precum si conditiile de participare la concursul de ocupare a postului de Director Economic se gasesc pe site-ul societatii www.ecosalubritate.ro. Relatii la telefon 0232/763400.

Slider
loading...