Slider

Începând cu 27 mai 2017 până pe data de 25.07.2017 (inclusiv), absolvenţii din judeţul Iași interesati în găsirea unui loc de munca se pot adresa Serviciului Public de Ocupare, printr-o cerere scrisa, pentru a beneficia de asistenţă personalizată în vederea identificării şi ocupării unui job dar și de facilitățile financiare prevăzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Dacă în acest interval de timp nu dobândesc un loc de muncă conform pregătirii profesionale, absolvenții pot beneficia de indemnizaţie de şomaj în valoare de 250 lei lunar, condiția obligatorie fiind de a se înregistra la AJOFM Iași, ori la alţi furnizori de servicii specializate, acreditaţi în condiţiile legii, în termenul de 60 de zile mai sus menționat, care este și termen de decădere din drepturi.

AJOFM Iași aduce în atenția absolvenților de liceu promoția 2017, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de bacalaureat, că termenul de 60 de zile începe cu 27 mai 2017 (conform Ordinului 4.577/20.07.2016 al ministrului Educației Naționale privind structura anului școlar, cu modificările și completările ulterioare). Elevii care nu au situaţia şcolară încheiată se pot înregistra în termen de 60 de zile de la data promovării examenului de corigenţă (dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ).

De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe gratuite de formare profesională.

Slider
loading...